Warsztat pisania eseju z Barbarą Sadurską/bezpłatny/on line  

Zapraszamy osoby 18+(osoby młode i seniorów)

Podczas zajęć:

  • zastanowimy się nad wyborem tematu i elementami analizy potrzeb
  • poznamy różne formy eseju
  • porozmawiamy o adekwatności formy do tematu
  • dowiemy się na czym polega i dlaczego tak ważne jest doprecyzowanie tematu
  • dyskutować będziemy o strukturze tekstu
  • poznamy podstawowe założenia budowy argumentu i zasady argumentacji
  • uwagę poświecimy też dobremu zakończeniu
  • ćwiczenia z retoryki

 

prowadzenie: Barbara Sadurska jest absolwentką prawa, specjalizuje się w zagadnieniach prawa autorskiego. Ukończyła także polonistykę i liczne studia podyplomowe. Debiutowała zbiorem opowiadań Mapa (Wydawnictwo Nisza 2019), która otrzymała tytuł Olśnienia Roku (Onet 2020) oraz Nagrodę Literacką im. W. Gombrowicza. Laureatka konkursu na Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania 2018 (Wrocław). Publikowała w „Twórczości”, „Piśmie”, miesięczniku „Znak”, magazynie „Wizje”. Mieszka w Krakowie.

 

fot. źródło : facebook

– terminy: 12.12.2021, 19.12.2021 (niedziele, przy porannej kawie), w godzinach: 9.00 -12.00

– rejestracja i szczegółowe informacje: agencja.info@promocja.ksiazek.pl

Warsztat jest spotkaniem w pełni angażującym uczestników w ćwiczenia. Przewidziana jest wymiana doświadczeń, interaktywna dyskusja, praca w grupach. Warsztat odbędzie się na platformie zoom. Instrukcje do pobrania i obsługi programu jak i link do Zooma dostępny w grupie – prześlemy najpóźniej 11.12.2021 r. Bardzo ważne jest zadbanie o dobre łącze dla komfortu pracy.

Warsztat towarzyszy konkursowi na esej Opowiedz swoją wielkopolską historię.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury