Łódzkie wydawnictwo, wydaje literaturę piękną (polską i obcą), eseje oraz publikacje z zakresu teoretycznych ujęć zjawisk kultury i sztuki, którym warto poświęcać czas, którymi warto się inspirować. M.in. „Proces” Franza Kafki (2016; w nowym tłumaczeniu, Jakuba Ekiera, umożliwiający wielu odczytań, tym samym podważający zasadność wielu dominujących dotychczas interpretacji tekstu),  „W stronę Swanna” (2018; pierwszą, ukończoną powieść Marcela Prousta), „Galicyjskie żywoty. Opowieści o stracie, doli i pograniczu” Dawida Szkoły (2018, uhonorowanej wrocławską nagrodą WARTO, przyznawaną młodym artystom). 

Serie wydawnicze: Archiwa popkultury, Biblioteka Bauhausu, Friedrich Nietzsche – Dzieła Wszystkie, Piękna literatura, Straszne dzieci, Twarze kontrkultury.