Public relations

 • kreowanie wizerunku twórców książek, instytucji (wydawnictw i stowarzyszeń)

 • opracowywanie i powadzenie kampanii promocyjnych jednej książki

 • prowadzenie kampanii informacyjnych, społecznych, edukacyjnych

 • doradztwo w dziedzinie nawiązywania relacji i komunikacji

Opieka literacka

 • ocena jakości i potencjału książki

 • rekomendacje w wydawnictwie

 • negocjowanie umów i kontraktów w imieniu autora

 • organizacja spotkań autorskich i tras promocyjnych

 • sekretarzowanie

Public relations wydarzeń książkowych

 • opracowywanie koncepcji i prowadzenie kampanii promocyjnych wydarzeń książkowych

 • organizacja spotkań autorskich, promocji książki, prezentacji, interakcji międzyludzkich, festiwali

 • kreowanie wizerunku twórców książek oraz organizowanie spotkań z czytelnikami

 • przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych w prasie i Internecie

 • socjologiczne badania sondażowe i monitorowanie efektów prowadzonych działań

 • pozyskiwanie partnerów i sponsorów

 • sprzedaż książek

Organizacja wydarzeń książkowych

 • opracowanie koncepcji (spotkania, inventy, premiery, warsztaty, akcje plenerowe, interakcje
  międzyludzkie, pokazy, wspólne czytania, festiwale )

 • pozyskanie partnerów i podwykonawców

 • zapewnienie zaplecza technicznego

 • dokumentacja fotograficzna i filmowa

 • sprzedaż książek

 • promocja

Reklama

– opracowywanie strategii reklamowej ściśle zintegrowanej z działaniami public relations

– koordynacja współpracy twórców zaangażowanych w powstanie kampanii reklamowych, z
mediami i właścicielami nośników reklam (lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi)

– zapewnienie zaplecza technicznego dla realizacji kampanii

– realizacja kampanii reklamowych

Kampanie w internecie

 • realizacja kampanii promocyjnych w Internecie

 • działania w mediach społecznościowych; facebook, instagram, twitter

 • prowadzenie blogów i grup dyskusyjnych

 • kontakty z blogerami i influencerami oraz inicjatorami oddolnych działań czytelniczych

 • organizacja i prowadzenie konkursów

 • bieżąca informacja na stronie internetowej agencji

Content marketing

 • pisanie tekstów; not i recenzji książkowych, relacji z wydarzeń literackich

 • blogi, twitter, instagram

 • materiały audio

 • sesje fotograficzne

 • sprzedaż książek

 • promocja

Kontakty z mediami

 • przygotowywanie merytoryczne i graficzne materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz ich
  dystrybucja

 • organizacja (w zależności od potrzeb) konferencji prasowych, wyjazdów studyjnych i wywiadów
  indywidualnych

Warsztaty i wykłady o sposobach działań promocyjnych

 • wolnościowa promocja czytelnictwa – metody i formy

 • organizacja i promocja wydarzeń społecznych i kulturalnych, do których inspirację stanowią książki

 • promocja czytelnictwa – metody pracy w różnych grupach; wiekowych, wielopokoleniowych, defawoyzowanych społecznie

 • warsztaty „na u/wagę” ” – dostosowane do indywidualnych potrzeb zamawiających

Jesteś zainteresowany/a?

MASZ POMYSŁ Z KTÓREGO REALIZACJĄ MOŻEMY CI POMÓC?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI