Konkurs „Opowiedz wielkopolską historię. Do wyboru były dwie formy artystyczne: literatura i fotografia. Celem konkursu było zainspirowanie do tworzenia własnych opowieści, literackich i fotograficznych lub własnej interpretacji poznanej historii oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości regionu Wielkopolski.

Udział wzięło 49 osób; każdy z uczestników otrzymał nagrodę – książkę, 8 wyłonionych laureatów (3 w konkursie literackim i 5 w fotograficznym – komplety książek). Laureaci Grażyna Cieplińska („Końska rzeczywistość”), Arkadiusz Balot „Spacer po Poznaniu”, Domagała Wojciech „Koziołek”, Marek Witt „Piła witała Jeleni”, Henryk Błaszczyk „Wielkopolanin. Jeden z wielu”, Klaudia Groń „Matecznik”, Malwina Mosiejszuk „Wielo-polska”, Zofia Czerwińska „Grudniowa Wielkopolska?

o konkursie:

 

 

 

 

„Czy dobrze żyjesz? Czyim życiem żyjesz? Już nie chodzi  o to, czy byliby z ciebie dumni, skończyło się. O jutrze myśl od dzisiaj” – Mikołaj Grynberg „Poufne”

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie Opowiedz Wielkopolską Historię. Do wyboru dwie formy artystyczne: literatura i fotografia.

Celem konkursu jest zainspirowanie do tworzenia  własnych opowieści literackich i fotograficznych lub własnej interpretacji poznanej historii oraz pokazanie różnorodności postrzegania rzeczywistości regionu Wielkopolski.

Podzielcie się myślami, wzruszającymi wspomnieniami oraz ciekawymi historiami z życia wziętymi.  Własnymi lub pozyskanymi w środowisku, opowiedzianymi  przez ich bohaterów. W kontekście osobistych przeżyć, odkrywania okolicy, pamiątek rodzinnych lub osób z bliskiego otoczenia. Mogą też one być, na przykład o miejscach znanych mieszkańcom lub dziś zapomnianych, historie obiektów, zdarzenia z przeszłości, teraźniejszości. Mile też widziane będą próby kreowania przyszłości w oparciu o przeszłość i teraźniejszość  czy też spójne opowiadanie składające się z kalejdoskopu różnorodnych historii.

Opowiedz Wielkopolską Historię – konkurs literacki i fotograficzny – regulamin

W konkursie literackim lub fotograficznym udział może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.

Do konkursu należy zgłosić, samodzielny i nigdzie niepublikowany:

– zredagowany tekst. Forma literacka (reportaż, esej, felieton, opowiadanie etc.) jest dowolna. Autor/autorzy tekstu może/mogą używać przypisów pod tekstem według własnego uznania. Praca powinna liczyć nie więcej niż 2 kartki A4 lub 1000 znaków; można dołączyć zdjęcia Praca może mieć formę elektroniczną lub papierową (wydruk komputerowy, maszynopis, rękopis) i powinna mieć stronę tytułową zawierającą informacje: tytuł,  imię i nazwisko autora / autorów

lub

– wykonane zdjęcie. Fotografia powinna być opatrzona tytułem oraz informacjami o autorze.

Prace konkursowe, z dopiskiem konkurs Opowiedz Swoją Wielkopolską Historię, można przesyłać do 29 grudnia 2023 r. pocztą tradycyjną:  Dom Księgarski, 64-920 Piła ul 14 Lutego 2 lub  emailem na adres:  agencja.info@promocja-ksiazek.pl – podając imię i nazwisko autora/autorów pracy, adres, wiek, (dane rodziców/opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich), telefon, email. Twórcy najciekawszych prac otrzymają interesujące książki.

Prawa autorskie nadesłanych prac przechodzą na organizatora. Przesyłając pracę autor/autorka wyraża zgodę na wykorzystywanie, przetwarzanie oraz przechowywanie swoich danych osobowych w ramach Konkursu – Opowiedz Wielkopolską Historię przez organizatorów, tj. Agencja Promocji Książek i Czytelnictwa, księgarnie: Europa w Złotowie i Dom Księgarski w Pile. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia i nazwiska oraz nadesłanych tekstów   na stronie internetowej i w mediach  społecznościowych organizatorów.

Wydarzenie w ramach działań Jelenie Czytają, podczas których próbujemy odnaleźć wspólny kod tożsamościowy i kulturowy, oraz przyrody i lasów okalających miejscowości północnej Wielkopolski. Inspiracją są książki z literatury pięknej i popularnonaukowej. Ważne i ważniejsze. Czytane wspólnie z twórcami; pisarzami, ilustratorami, tłumaczami, redaktorami, wydawcami – bez podziałów, bo książki, to przede wszystkim dobro, a nie towar.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego